Archive for November, 2008

Bangun semula !

Posted by: latihanbkp on November 26, 2008

Self Improvement

Posted by: latihanbkp on November 26, 2008

Keyakinan !

Posted by: latihanbkp on November 25, 2008

Misi hidup !

Posted by: latihanbkp on November 24, 2008

Success

Posted by: latihanbkp on November 24, 2008

Kursus Orientasi Pegawai JPA Siri 4/2008

Posted by: latihanbkp on November 23, 2008

Syukur…

Posted by: latihanbkp on November 22, 2008

Sabarlah ya !

Posted by: latihanbkp on November 21, 2008

Impian !

Posted by: latihanbkp on November 21, 2008

Perjalanan hidup…

Posted by: latihanbkp on November 20, 2008